Les colòniesUna oportunitat per conectar amb la natura habilitant-se

De moment no fem moltes colònies perquè tenim 36 places autoritzades i ens costa trobar grups petits.

Ara bé, el projecte A.CAMP és la nostra proposta educativa adreçada a escoles, instituts i entitats de lleure i la idea educativa del projecte és el següent: quan més us preparem l’estada, més econòmica us surt al mateix temps que més valors , competències i aprenenatges s'soleixen. El cost de l'estada és inversament proporcional a l'assumpció de responsabilitats en la preparació de la mateixa i directament proporcional a l'adquisició d'aprenentatges i competències. 

 

Esperem que ven aviat l'Ajuntament de Mura ens autoritzi la  planta golfes doncs l'edificació és degudament autoritzada i amb els golfs compleix tots els requisits urbanístics que regulen la parcel·la.